शुक्रवार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नयाँ मतदाताको परिचयपत्र वितरण शुरु भएको छ ।  शुक्रवार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नयाँ मतदाताको परिचयपत्र वितरण शुरु भएको छ । 
मतदाता परिचयपत्र छुट्यो कि ?  बुधबार, वैशाख २८, २०७९