यो वर्ष वर्षा छिट्टै शुरु भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा अधिकांश रोपाई सम्पन्न भइसकेको छ ।  यो वर्ष वर्षा छिट्टै शुरु भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा अधिकांश रोपाई सम्पन्न भइसकेको छ । 
काठमाडौं उपत्यकामा रोपाईको मैजारो शनिबार, असार ११, २०७९