असार १५ को धान दिवसमा रोपाईमा व्यस्त भक्तपुरका कृषकहरु असार १५ को धान दिवसमा रोपाईमा व्यस्त भक्तपुरका कृषकहरु
रोपाईमा कृषकलाई चटारो बुधबार, असार १५, २०७९